Uvjeti kupovine i odredbe

Ovi uvjeti prodaje definiraju postupak naručivanja, plaćanja, isporuke, reklamacije proizvoda iz našeg web-shopa.
Prodavatelj je Carp shop Borovik (JU-DO d.o.o.), a kupac naših proizvoda je posjetitelj web-shopa koji stavi u košaricu minimalno jedan proizvod i pošalje narudžbu, a plaća pouzećem (prilikom preuzimanja pošiljke) ili predračunom (virmanski ili e-bankingom)
Putem web shopa www.carpshop-borovik.com moguće je kupiti sve proizvode koji se nalaze u ponudi te imaju status: NA  ZALIHI

Cijene prikazane posjetiteljima web shopa su maloprodajne (krajnja cijena koju kupac plaća za proizvod s uračunatim PDV-om)

Cjenik troškova dostave je sljedeći:

Naručivanje

Proizvodi se naručuju jednostavnim odabirom potrebnih proizvoda i stavljajući ih u košaricu nakon čega se kratkim postupkom zaključuje narudžba. Kupac odmah dobiva automatski generiranu povratnu obavijest o uspješno poslanoj narudžbi.
Ukoliko Carp shop Borovik (JU-DO  d.o.o.) nije u mogućnosti sukladno vremenskom terminu isporučiti neki od proizvoda iz narudžbe o tome će kupac biti obaviješten te se sukladno tome po želji i dogovoru s kupcem narudžba se odgađa ili se isporučuju dostupne količine.

Naručivanje (Kupovina) je moguće putem:
Web shopa – www.carpshop-borovik.com  (Preporučeni način naručivanja)
Mobitela –  099 443 4031 
E-mail-a – prodaja@carpshop-borovik.com  
Osobno u našoj trgovini –  Kralja Tomislava 33, 31 400 Đakovo

 

Ostali Važni Uvjeti Naručivanja

Prema Zakonu o zaštiti potrošača čl.43. maloljetne osobe ili potpuno poslovno nesposobne osobe ne mogu obavljati kupnju na daljinu, to mogu učiniti samo njihovi zakonski zastupnici, odnosno djelomično poslovno sposobne osobe mogu sklopiti ugovor samo uz suglasnost njihova zakonskog zastupnika.
Naznačene cijene su maloprodajne (tj. cijene sa uključenim PDV-om), u cijene nisu uključeni troškovi dostave.

 

Pravo Na Raskid Ugovora

Pravo kupca na raskid ugovora i rokovi za raskid ugovora (izvod iz Zakona o zaštiti potrošača):
Pravo na raskid ugovora – Članak 45.

(1) Svaki ugovor sklopljen sredstvom daljinske komunikacije na koji se primjenjuju pravila sadržana u ovoj glavi Zakona potrošač može, ne navodeći za to razlog, raskinuti u roku od 14 dana.

(2) U slučaju sklapanja ugovora o prodaji proizvoda, rok iz stavka 1. ovoga članka počinje teći od dana kada je potrošač primio proizvod, uz pretpostavku da je prije toga potrošaču bila dostavljena potvrda prethodne obavijesti iz članka 44. ovoga Zakona.

(3) U slučaju sklapanja ugovora o pružanju usluge, rok iz stavka 1. ovoga članka počinje teći od dana sklapanja ugovora, odnosno, ako do trenutka sklapanja ugovora potrošaču nije bila dostavljena potvrda prethodne obavijesti, od dana primitka potvrde prethodne obavijesti.

Rok za raskid ugovora ako potvrda prethodne obavijesti nije dostavljena – Članak 46.

(1) Ako trgovac nije potrošaču dostavio potvrdu prethodne obavijesti iz članka 44. ovoga Zakona, potrošač će imati pravo raskinuti ugovor u roku od tri mjeseca.

(2) U slučaju sklapanja ugovora o prodaji proizvoda, rok iz stavka 1. ovoga članka počinje teći od dana primitka proizvoda.

(3) U slučaju sklapanja ugovora o pružanju usluge, rok iz stavka 1. ovoga članka počinje teći od dana sklapanja ugovora.

(4) Ako trgovac, u roku iz stavka 1. ovoga članka, dostavi potrošaču potvrdu prethodne obavijesti iz članka 44. ovoga Zakona, potrošač ima pravo raskinuti ugovor u roku od 14 dana od dana primitka potvrde prethodne obavijesti.

Oblik raskida ugovora – Članak 47.

(1) Ugovor se raskida pisanom obaviješću o raskidu poslanom trgovcu.

(2) Ugovor je raskinut u trenutku kada je trgovac primio obavijest o raskidu.

(3) Smatra se da je ugovor raskinut na vrijeme, ako je obavijest o raskidu upućena unutar rokova iz članka 45. i 46. ovoga Zakona.

Posljedice raskida ugovora – Članak 48.

(1) U slučaju raskida ugovora, potrošač je dužan o svom trošku vratiti proizvod trgovcu.

(2) Potrošač ne odgovara za štetu koju je trgovac pretrpio zbog raskida ugovora.

(3) Trgovac je dužan, u roku od 30 dana od dana primitka pisane obavijesti o raskidu, vratiti potrošaču cjelokupan iznos koji je potrošač do trenutka raskida platio na temelju ugovora, uvećan za zatezne kamate po kamatnoj stopi poslovne banke trgovca za oročene štedne uloge na tri mjeseca za cijelo razdoblje, računajući od primitka pisane obavijesti o raskidu do isplate.

Isključenje prava na raskid ugovora – Članak 49.

Osim ako stranke nisu drukčije ugovorile, potrošač nema pravo na raskid na temelju članka 45. i 46. ovoga Zakona ako je riječ o ugovoru:

  • o pružanju usluge, ako je pružanje usluge, uz izričit pristanak potrošača, započelo prije isteka roka u kojem je potrošač imao pravo tražiti raskid ugovora,

  • o prodaji proizvoda ili obavljanju usluge čija je cijena ovisna o fluktuacijama na financijskom tržištu,

  • o prodaji proizvoda izrađenog na temelju potrošačeve specifikacije, proizvoda izrađenog isključivo za potrošača ili proizvoda koji zbog svoje naravi ne može biti vraćen ili je podložan brzom propadanju,

  • o prodaji audio ili videozapisa te računalnih programa koje je potrošač otpakirao,

  • o prodaji novina, periodičnih publikacija i magazina

  • o igrama na sreću

Utjecaj raskida ugovora na odobreni zajam – Članak 50.

Ako je, radi djelomične ili potpune isplate cijene iz ugovora o prodaji proizvoda ili usluge sklopljenog na daljinu, potrošaču odobren zajam od strane trgovca ili neke treće osobe koja je potrošaču zajam odobrila na temelju njezina sporazuma s trgovcem, raskidom ugovora o prodaji proizvoda ili usluge raskida se i ugovor o zajmu.

Posljedice raskida ugovora o zajmu – Članak 51.

Ako potrošač, na temelju odredaba članaka 45. do 50. ovoga Zakona, raskine ugovor o zajmu, trgovac ili treća osoba koja mu je odobrila zajam na temelju sporazuma s trgovcem nema pravo zaračunati potrošaču nikakve troškove, kamate ili kaznu.

Obrazac za jednostrani raskid ugovora

Obrazac za jednostrani raskid ugovora – pdf